Kiểm định kỹ thuật an toàn

Huấn luyện an toàn lao động

Kiểm định đồng hồ áp kế

Kiểm tra thử nghiệm

Văn bản pháp quy

Danh mục thiết bị phải kiểm định

Bảng giá kiểm định

 

 

 

Văn bản pháp quy

Chương trình huẩn luyện

 

 

 

 

Kiểm định các loại đồng hồ

chỉ báo áp suất, huyết áp kế

 

 

 

 

 

 - Đo kiểm tra điện trở tiếp đất 

- Thử nghiệm tải trọng các thiết bị nâng chuyển, container, cáp, xích v.v

- Thử nghiệm áp suất các thiết bị chịu áp lực, hệ thống đường ống 

 

 


 

 
 
Go to top
Template by JoomlaShine