Kiểm định KTAT
Công ty Wintek Bắc Ninh
Kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu
Formosa Hà Tĩnh
Kiểm định Nồi hơi đốt dầu
Công ty Nichias
Kiểm định KTAT
Công ty JX Nippon
Huấn luyện ATLĐ - VSLĐ
Kiểm định cân
Công ty Xi măng Chinfon
Kiểm đinh Pa lăng
Điện lực Thanh Hóa
Kiểm định Vận Thăng trên Cổng Trục
Cảng Cái Lân
Kiểm định van an toàn trên bồn LPG
Công ty Gas Vạn Lộc
Kiểm định Pa lăng
Đóng tàu Damen
Văn phòng đại diện tại tỉnh Sơn La và tỉnh Thanh Hóa

Kiểm định cân tại Cty xi măng Chinfon

Kiểm định van an toàn Cty DAP-Vinachem tại Trung tâm