Author: admin

Quá trình phát triển

   TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HẢI PHÒNG là cơ quan kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn được thành lập theo quyết định số 80/QĐ-UBND do Ủy ban nhân...