Author: admin

Tư vấn, giám sát An toàn lao động

Tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý An Toàn Lao Động Giám sát an toàn lao động công trường xây dựng Giám sát quá trình chế tạo thiết bị có yêu cầu nghiêm...

Văn bản pháp luật – Kiểm định

1. Luật – Bộ luật lao động. – Luật an toàn vệ sinh lao động. 2. Các văn bản dưới luật – Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều...