Ngoài ra đơn vị chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ sau:


- Quan trắc môi trường lao động, phân tích mẫu nước sinh hoạt, nước thải...


- Thiết kế, cung cấp, thi công hệ thống chống sét, tiếp đất an toàn thiết bị.


- Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa nồi hơi, thiết bị áp lực, thiết bị nâng hạ...

 

- Tư vấn giám sát an toàn