Huấn luyện chuyên môn vận hành thiết bị

  • Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn về KTAT cơ điện, vận hành trạm điện trung, cao áp
  • Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn về KTAT hàn cắt kim loại
  • Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn về KTAT vận hành thiết bị áp lực, nồi hơi
  • Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn và KTAT về vận hành thiết bị nâng
  • Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn và KTATvề vận hành xe nâng
  • Huấn luyện an toàn theo danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

You may also like...