Danh mục sản phẩm, hàng hóa đăng ký chứng nhận phù hợp với quy chuẩn,  tiêu chuẩn:

  • 1. Nồi hơi;
  • 2. Bình chịu áp lực;
  • 3. Thang máy;
  • 4. Thiết bị nâng;
  • 5. Thang cuốn, băng tải chở người.