1.Luật:

 • – Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • – Luật TC, QC kỹ thuật

2. Các văn bản hướng dẫn, chỉ định:

 •  – Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 •  – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của bộ Khoa học công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
 •  – Thông tư số 35/2012/TT-BKHCN ngày  27/12/2012 ủa bộ Khoa học công nghệ quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • – Quyết định số 894/TĐC-HCHQ ngày 27 tháng 5 năm 2015  của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượNG về việc đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng.
 •  – Quyết định số 255/QĐ-ATLĐ  của Cục An toàn lao động ngày 26/07/2013 về việc chỉ định Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng là tổ chức chứng nhận hợp quy.

3. Các Quy chuẩn áp dụng:

 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2008/BLĐTBXH quy định về An toàn lao động trong thiết kế, chế tạo, xuất nhập khẩu, mua bán, lắp đặt, sửa chữa, sử dụng các Nồi hơi và Bình chịu áp lực;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 02:2011/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thang máy điện;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 07:2012/BLĐTBXH  về an toàn lao động đối với thiết bị nâng;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 11:2012/BLĐTBXH an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 12:2013/BLĐTBXH an toàn lao động đối với sàn thao tác treo;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 13:2013/BLĐTBXH an toàn lao động đối với pa lăng điện;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 16:2013/BLĐTBXH an toàn lao động đối với máy vận thăng;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 18:2013/BLĐTBXH an toàn lao động đối với thang máy thủy lực;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 19:2014/BLĐTBXH an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 20:2015/BLĐTBXH an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 21:2015/BLĐTBXH an toàn lao động đối với hệ thống lạnh;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 22:2015/BLĐTBXH an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 25:2015/BLĐTBXH an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.