Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội

Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Hải Phòng

Địa chỉ: Số 2 - Nguyễn Sơn Hà - Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng
ĐT: 02253.533278 * ĐT/Fax: 02253.533279
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám đốc

Vũ Minh Tú

0904.114.974

TP Kiểm định 1

Hà Bình Sơn

0904.678.583

TP Kiểm định 2

Nguyễn Quang Huy

0902.292.868

PP Kiểm định 1/Dịch vụ

Nguyễn Hùng Tuân

0932.386.499

PP Kiểm định 2

Nguyễn Tiến Hùng

0972.783.574

TP Đào tạo

Nguyễn Thị Hương Lan

0914.316.929

Trưởng bộ phận Kiểm định phương tiện đo

Hoàng Ích Toản

0989.420.611

TP Hành chính kế toán

Đào Thị Hoa

0936.533.374

PP Hành chính kế toán

Phạm Thị Phương Thảo

0986.713.256

Trưởng văn phòng đại diện tại Sơn La

Hoàng Văn Phiếu

0913.258.524

Trưởng văn phòng đại diện tại Thanh Hóa

Nguyễn Tiến Hùng

Bùi Đức Tuấn

0972.783.574

0913.313.287