Kế hoạch Thanh tra năm 2020 Sở lao động – Thương Binh và Xã Hội TP. Hải Phòng

Ngày 18/12/2019 Giám đốc Sở lao động – thương binh và xã Hội đã ký quyết định số 23456/QĐ-SLĐTBXH phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

QD-23456.SLDTBXH-TTr.signed

You may also like...