Kiểm tra thử nghiệm

 • Đo điện trở tiếp đất hệ thống thu lôi chống sét và điện trở tiếp đất an toàn thiết bị
 • Kiểm tra không phá hủy – NDT:
  1. Siêu âm kiểm tra (Ultrasonic test – UT)
  2. Chụp ảnh bức xạ hay còn gọi là chụp phim (Radiographic test – RT)
  3. Kiểm tra bằng chất lỏng thẩm thấu (Penetrant test – PT)
  4. Kiểm tra bằng bột từ (Magnetic particle test – MT)
 • Kiểm tra an toàn thiết bị mang hàng trung gian: Cáp, mã lý, giá treo…
 • Kiểm tra an toàn điện thiết bị: Đo điện trở cách điện, thử độ bền điện áp…
 • Thử áp lực các hệ thống, thiết bị chịu áp lực: hệ thống đường ống, bình bồn chứa…
 • Kiểm định van an toàn