Liên hệ

 

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HẢI PHÒNG
Số 2 đường Nguyễn Sơn Hà - P. Vĩnh Niệm - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3533.278  Fax: 0225.3533.279   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phòng - Chức danh

Tên

Điện thoại liên hệ

Giám đốc

Vũ Minh Tú

0904.114.974

Phó giám đốc

Nguyễn Xuân Cường

0913.577.437

TP Hành Chính

Phạm Thị Phương Thảo

0986.713.256

TP Kế Toán

Đào Thị Hoa

0936.533.374

TP Kiểm Định 1

Hà Bình Sơn

0904.678.583

PP Kiểm Định 1

Nguyễn Hùng Tuân

0932.386.499

TP Kiểm Định 2

Nguyễn Quang Huy

0902.292.868

PP Kiểm Định 2

Nguyễn Tiến Hùng

0972.783.574

TP Đào Tạo

Nguyễn Hương Lan

0914.316.929

PP Đào Tạo

Nguyễn Văn Khoán 

0984.144.080

Kiểm Định phương tiện đo

Hoàng Ích Toản

0989.420.611

Dịch vụ, kiểm tra thử nghiệm

Nguyễn Hùng Tuân

0932.386.499

Trưởng VP đại diện tại Sơn La

Hoàng Văn Phiếu

0913.258.524

Trưởng VP đại diện tại Thanh Hóa

Bùi Đức Tuấn

Nguyễn Tiến Hùng

0913.313.287

0972.783.574