LIÊN HỆ

Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội

Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Hải Phòng

Địa chỉ: Số 2 – Nguyễn Sơn Hà – Vĩnh Niệm – Lê Chân – Hải Phòng
ĐT: 02253.533278 * ĐT/Fax: 02253.533279
Email: kiemdinhktathp@gmail.com


Giám đốcVũ Minh Tú0904.114.974
TP Kiểm định 1Hà Bình Sơn0904.678.583
TP Kiểm định 2Nguyễn Quang Huy0902.292.868
PP kiểm định 2Hoàng Ích Toản0989.420.611
TP Thị trườngNguyễn Tiến Hùng0972.783.574
TP Đào tạoNguyễn Thị Hương Lan0914.316.929
TP Hành chính kế toánĐào Thị Hoa0936.533.374
PP Hành chính kế toánPhạm Thị Phương Thảo0986.713.256
Trưởng văn phòng đại diện tại Sơn LaHoàng Văn Phiếu0913.258.524
Trưởng văn phòng đại diện tại Vĩnh PhúcChu Thị Lương0972.005.028
Trưởng văn phòng đại diện tại Thanh HóaNguyễn Tiến Hùng0972.783.574
  • Vị trí Trung tâm trên Google Map