Văn bản pháp luật – Kiểm định

1. Luật

 • – Bộ luật lao động.
 • – Luật an toàn vệ sinh lao động.

2. Các văn bản dưới luật

 • – Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
 • – Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội “Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động”;
 • – Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội “Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ lao động thương binh và xã hội”.
 • Thông tư 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 Của Bộ Công thương quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • 3. Các Quy chuẩn áp dụng
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2008/BLĐTBXH quy định về An toàn lao động trong thiết kế, chế tạo, xuất nhập khẩu, mua bán, lắp đặt, sửa chữa, sử dụng các Nồi hơi và Bình chịu áp lực;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 02:2011/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thang máy điện;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 07:2012/BLĐTBXH  về an toàn lao động đối với thiết bị nâng;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 11:2012/BLĐTBXH an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 12:2013/BLĐTBXH an toàn lao động đối với sàn thao tác treo;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 13:2013/BLĐTBXH an toàn lao động đối với pa lăng điện;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 16:2013/BLĐTBXH an toàn lao động đối với máy vận thăng;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 18:2013/BLĐTBXH an toàn lao động đối với thang máy thủy lực;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 19:2014/BLĐTBXH an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 20:2015/BLĐTBXH an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 21:2015/BLĐTBXH an toàn lao động đối với hệ thống lạnh;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 22:2015/BLĐTBXH an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại;
 • – Quy chuẩn quốc gia QCVN 25:2015/BLĐTBXH an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.

You may also like...