TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HẢI PHÒNG TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HẢI PHÒNG

 

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HẢI PHÒNG

 

           Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Hải Phòng là đơn vị kiểm định nhà nước trực thuộc Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội của Thành phố Hải Phòng. Được thành lập từ năm 2008 với các chức năng, nhiệm vụ chuyên về lĩnh vực hoạt động kỹ thuật, nghiệp vụ về an toàn và vệ sinh lao động phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng và yêu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

          

 

 "AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT - CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU"

 

Đối tác của chúng tôi